გაზის დეტექტორები
ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით.
ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას.
ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar

გაზის დეტექტორები

საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას.

დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით.

ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE

მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS

საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას.

დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით.

საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას.

აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას.

ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი

ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას.

სიმძლავრე: 19 VA

მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2019

Concept and Design by Kok & Birdie

გაზის დეტექტორები
ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით.
ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას.
ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar
გაზის დეტექტორები ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი
ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar
გაზის დეტექტორები ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი
ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar
გაზის დეტექტორები ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი
ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar
გაზის დეტექტორები ნახშირბადის მონოქსიდის (CO) დეტექტორი - BEAGLE
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი მიკროპროცესორიანი დეტექტორი. უერთდება ჩამკეტ სარქველს, ვენტილატორს ან 230 ვოლტზე მომუშავე სხვა ნებისმიერ ელოქტრულ ამძრავ მოწყობილობას. დეტექტორი ახდენს დაგროვილი მხუთავი აირის გამოვლენას სიმულირების მეთოდით. აირის დასაშვები ზღვარი განისაზღვრება EN 50291-1 სტანდარტის მიხედვით. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz შიდა სენსორი: მოდულში ჩაშენებული წინასწარ კალიბრირებული მგრძნობიარე ელემენტი. ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ გამოცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: 30 მგ/კუბურ მეტრზე, CO-ს 120 წუთზე მეტხანს გამოყოფის შემთხვევაში (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) ღილაკი: სადიაგნოსტიკო/განგაშის სიგნალის გასათიში განგაშის ხმოვანი სიგნალი: 85dB(A) @ 1m მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
მეთანის დეტექტორი - BEAGLE PLUS
საყოფაცხოვრებო სივრცისთვის განკუთვნილი დეტექტორი. უერთდება 230 ვოლტზე მომუშავე ჩამკეტ სარქველს. აქვს სადიაგნოსტიკო ტესტღილაკი. შეესაბამება CEI-EN 50194-1 სტანდარტს. მინიჭებული აქვს IMQ ხარისხის ნიშანი და CEI-EN 50194-1 სერთიფიკატი, რაც განაპირობებს აღნიშნული მოწყობილობის აბსოლუტურ სანდოობასა და ფუნქციურ ეფექტიანობას. აქვს წინასწარ კალიბრირებული სენსორი, რომელიც ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას. ტქნიკური მახასიათებლები: კვების ბლოკი: 230V~ -±10% 50Hz სენსორის ტიპი: SnO2 ნახევარგამტარი, წინასწარ კალიბრირებული სენსორი; ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ შეცვლას პირველი საგანგაშო სიგნალის ზღვარი: ფეთქებადობის ქვედა ზღვრის 10% (L.I.E./L.E.L.) (რელეზე) გამომავალი სიმძლავრე: 5(2)A @ 250V~ ერთპოლუსიანი, ორი მიმართულებით (SPDT) სენსორის საექსპლუატაციო ვადა: 5 წელი მწვანე ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექოტრი აქტიურ რეჟიმშია ყვითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: დეტექტორი გაუმართავია წითელი ფერის შუქდიოდური ინდიკატორი: განგაშის სიგნალი დაცულობის დონე: IP42 ზომები: 107x85x38 მმ სტანდარტული სქემა:
ნორმალურ მდგომარეობაში გახსნილი ელექტრომაგნიტური სარქველი
ნორმალურ ვითარებაში გახსნილ მდგომარეობაში მომუშავე გაზის ჩამკეტი სარქველი, რომლის საწყის მდგომარეობაში დაბრუნება ხელით რეგულირდება. ნორმალურ პირობებში ის არ მოიხმარს ელექტროენერგიას. სიმძლავრე: 19 VA მაქსიმალური დასაშვები წნევა: 500mBar